Svenska / English

Hem

Astrada5:

Astradas system används av mer än 20 kunder (i och utanför Sverige).

  • Webbaserad
  • Modellering och Resultatanalys i samma flöde
  • Intuitiva arbetsflöden för användarna som uppdaterar modellen (månadsvis, kvartalsvis, årsvis)

Med Astrada5 tas steget in i webben och det är då möjligt att köra i en moln-lösning (public/private).
Kalkylmodelleringen görs i ett flödesschema, där man enkelt kan följa kostnaderna genom hela modellen samt se resultatet per valfri resultatgruppering (kund/produkt/faktura etc.)
Uppdateringen av resultatet förenklas genom användarspecifika arbetsflöden, likt step-by-step wizards. Användarna ser endast vad de skall göra, samt vad de är ansvariga för.
Vid omfattande implementeringar finns också ”sign-off” rapporter där ansvariga måste godkänna resultatet innan det skickas vidare i lösningen. Allt detta loggas och kan följas upp.

Boka demo >