top of page
himmel

Om oss

Vad vi gör och vår historia

Vårt erbjudande

Med bättre underlag kan du fatta bättre beslut

Astrada utvecklar och levererar applikationer och systemlösningar för olika slags datadrivna beslutsunderlag. Vi hjälper dig med kapacitets- och produktionsplanering, produktkalkyler och lönsamhetsinformation, offertkalkylering och prissättning, samt kalkylering av koldioxidavtryck. Resultatet presenteras på ett överskådligt sätt i vår egenutvecklade mjukvara, anpassat efter just ditt behov. Det ger dig kontinuerligt aktuella beslutsunderlag, både till den dagliga verksamheten här och nu, och till den långsiktiga styrningen.  

Med vår organisation av utvecklare, projektledare, konsulter, supportorganisation och partners, täcker vi in samtliga områden för lyckade implementeringsprojekt samt löpande drift, stöd och vidareutveckling.

testbackground.png

Vår historia

Astrada uppstod 2002 ur en tanke om att produktkalkylering och lönsamhetsuppföljning borde gå att göra på ett bättre sätt, med målet att ta fram mycket bättre beslutsunderlag. Grundarna av Astrada hade en bakgrund som management-konsulter och flera års erfarenhet av lönsamhetsanalysprojekt i stora internationella företag som t.ex. Ericsson, Scania och Alfa Laval. Metodiken som användes då var ABC (Activity-Based Costing) och resultaten var ofta intressanta, detaljrika och användbara. För stunden. Eftersom de var konsultprojekt var de också svåra att underhålla, och uppdateringar för nya perioder blev oftast besvärliga och tidskrävande. Astrada tog i stället fram systemlösningar för att kunna göra snabbare, mer kontinuerliga, uppdateringar med möjlighet att vidmakthålla modell och logik över tid.  

Företaget fick en flygande start med ett par stora industrikunder. Tillsammans med dem fick Astrada möjlighet att utveckla både sitt koncept och en egen mjukvara. Resultatet blev systemlösningar för produktkalkylering, kostnads- och lönsamhetsanalys för löpande uppföljning och prognos i flera affärsdimensioner (kund, marknad, produkt, segment), med en viktig skillnad mot vad kunderna var vana vid: de kunde nu själva administrera, uppdatera och vidareutveckla sina system. Något som är en förutsättning för att kontinuerligt kunna lära av de data som tas fram, fatta beslut, och trimma sina processer. 

Astrada har sedan dess vidareutvecklat sin mjukvaruplattform med fler funktioner. Idag finns beprövade och konfigurerbara applikationer inom flera områden: produktions- och kapacitetsplanering, produktkalkylering och lönsamhetsinformation, prissättning och offerering, samt koldioxidavtryck. Från att i starten endast arbetat med ett fåtal industrikunder verkar Astrada nu i ett flertal olika branscher. Uppdragsgivare finns inom så skilda verksamheter som hälso- och sjukvård, tillverknings- och processindustri, logistik och transport, kommuner och regioner, samt bank och försäkring. 

Astrada har också under åren byggt upp en stark företagskultur. De anställda – utvecklare, projektledare, implementeringskonsulter, kundansvariga och supportmedarbetare – har förutom en civilingenjörs-, civilekonom- eller systemvetarutbildning ett gediget intresse av det som kan göra verklig skillnad för uppdragsgivaren: att vara lyhörda för den verkliga processen såsom den faktiskt ser ut. Och att arbeta "i gränslandet där verksamhetsdata möter verksamhetsförståelse", som Tomas Bandmann, VD och en av grundarna, förklarar det. "Det är viktigt för oss att snabbt kunna förstå våra kunders verksamhet, organisation och processer och också förstå hur deras ERP-system och systemmiljöer fungerar. Vår erfarenhet är att då blir det riktigt bra lösningar". 

bottom of page