top of page
Trippelblandade kaffebönor

Process

Resursfokus för optimerad verksamhet

Överskådlig och transparent produktkostnadsinformation genom hela förädlingsprocessen

Att fastställa den verkliga kostnaden för en produkt inom processindustrin kan vara en utmaning. Produkten i sig består ofta av många komponenter och har genomgått flera steg i en komplex produktionsprocess. Dessutom är indirekta kostnader svåra att spåra och inkludera, och branschspecifika utmaningar komplicerar ännu mer.

 

Dolda kostnader, som kvalitetsproblem och kapacitetsbegränsningar, bidrar till komplexiteten. Dessutom kan det vara särskilt utmanande inom processindustrin att koppla samman försäljningspriset för produkterna med den verkliga produktionskostnaden, särskilt när konkurrensen är hård eller marknadspriserna är fixerade. Alla dessa faktorer understryker vikten av avancerade kostnadsberäkningsmodeller för att möjliggöra noggrann och transparent kostnadsuppföljning.

möte

Synliggör indirekta kostnader

Astrada erbjuder en lösning som underlättar kostnadsuppföljning för företag inom processindustrin.

 

Genom att integrera alla relevanta data i en enda applikation, från ingående data till den slutliga kostnadsberäkningen per produkt, ger Astrada beslutsfattare en omfattande och begriplig översikt som är både rättvisande och transparent. Detta möjliggör mer informerade beslut och bättre insikter för organisationer inom processindustrin.

Foggy Mountains_edited_edited.jpg
Medical Ampoule Production Line at Modern Modern Pharmaceutical Factory. Glass Ampoules ar

Utforska våra anpassade lösningar

Astrada Produktkalkylering

Ta kontroll över kostnader och deras struktur genom hela kalkylprocessen med Astrada Produktkalkylering.

Astrada Lönsamhetsanalys

Få djupare förståelse om hur indirekta resurser används och hur detta påverkar den totala lönsamheten i din verksamhet, över alla relevanta affärsdimensioner, med Astrada Lönsamhetsanalys.

Astrada PCF

I dagens processindustri är hållbarhet en växande prioritet. Astrada tar hänsyn till detta genom att erbjuda lösningar för att beräkna koldioxidavtryck. Genom att analysera och minska koldioxidutsläpp längs hela kedjan, kan företag fatta miljömedvetna beslut och främja användningen av gröna metoder. Med Astrada PCF kan du få en löpande, transparent och exakt bild av dina koldioxidavtryck på produktnivå.

Astrada Offertkalkylering

Astrada Offertkalkylering sammanför prissättningslogik och kostnadskontroll för skräddarsydda affärsbeslut. Det ger välgrundade offerter och värdefulla insikter för produktionsprocessen.

Vill du veta mer?

Har du fler funderingar eller är nyfiken på hur en implementering av våra produkter faktiskt ser ut inom Process? Kontakta gärna oss för en demo

Kafferostningsmaskin
Återvunnet kartong
bottom of page