top of page

Tillverkning

När svaret finns i de alltför många frågorna

Analysera saker rätt - men analysera rätt saker

I dagens tillverkningsindustri dominerar bruttomarginalen som en central parameter, där kostnaderna oftast hämtas från de ingående värdena av materialet. En traditionell kostnadsfördelningsmodell, ofta schablonmässig och volymbaserad, tar inte hänsyn till dagens komplexa verksamheter. En till synes lönsam produkt med god bruttomarginal kan i själva verket ha absorberat betydande kostnader genom sin förädlingsprocess.   

Computer w LAB_1050596276.jpg
Capture.PNG

Överskådlig och transparent produktkostnadsinformation genom hela förädlingsprocessen

Produktens totala kostnad påverkas av flera faktorer. Allt från effektiviteten i förädlingsprocessen, inklusive maskinparkens kapacitet, processer och arbetssätt, till produktmix, komponentval, inköp, forskning och utveckling, försäljning, distribution med mera. Denna komplexitet försvårar kostnadsuppföljningen och gör det svårt att förstå de verkliga effekterna av olika beslut.

Astrada hjälper verksamheten med en kostnadsuppföljning som är enkel att förstå, där allt finns i samma applikation från avstämning av ingående data till den färdiga beräkningen av kostnad per produkt. Detta ger beslutsfattare en heltäckande bild som är både rättvisande och transparent.

Foggy Mountains_edited_edited.jpg
Tillverkningsenhet

Utforska våra anpassade lösningar

Astrada Produktkalkylering

Ta kontroll över kostnader och deras struktur genom hela kalkylprocessen med Astrada Produktkalkylering.

Astrada Lönsamhetsanalys

Få djupare förståelse för faktorer som driver den totala lönsamheten i din verksamhet, över alla relevanta affärsdimensioner, med Astrada Lönsamhetsanalys.

Astrada PCF

I dagens tillverkningsindustri är hållbarhet en växande prioritet. Astrada tar hänsyn till detta genom att erbjuda lösningar för att beräkna koldioxidavtryck. Genom att analysera och minska koldioxidutsläpp längs hela produktionsprocessen, kan företag fatta miljömedvetna beslut och främja användningen av gröna metoder. Med Astrada PCF kan du få en löpande, transparent och exakt bild av dina koldioxidavtryck på produktnivå.

Astrada Offertkalkylering

Astrada Offertkalkylering sammanför prissättningslogik och kostnadskontroll för skräddarsydda affärsbeslut. Det ger välgrundade offerter och värdefulla insikter för produktionsprocessen.

Vill du veta mer?

Har du fler funderingar eller är nyfiken på hur en implementering av våra produkter faktiskt ser ut inom Tillverkning? Kontakta gärna oss för en demo

Industrial Drill
laserskärning
bottom of page