top of page

Astrada Schemaoptimering

Optimera och automatisera din schemaläggningsprocess och säkerställ att alla lagar och regelverk uppfylls för rättvisa, individanpassade och realistiska scheman

Realistiska scheman

Astrada Schemaoptimering är ett schemaoptimeringssystem som tar hänsyn till lagstiftning, avtal och lokala avtal.

För ett optimerat och framförallt ett realistiskt schema, tar Astrada Schemaoptimering hänsyn till verksamhetens behov, medarbetarnas önskemål, yrkesroller och kompetenser.

Anpassad & Lättanvänd

Astrada Schemaoptimering är webbaserad och säkert. Användargrupper styr vad respektive användare har tillgång till.

Vi anpassar alltid en installation efter ert behov. Utveckling av befintliga och nya funktioner görs kontinuerligt med våra kunder för att säkerställa att applikationen upplevs användarvänligt och verksamhetsanpassad.

Spara tid

Med Astrada Schemaoptimering kan du automatisera din schemaläggningsprocess och minska behovet av manuell hantering. Frigör tid till att simulera scheman med olika förutsättningar och analysera inverkan av dessa ändringar.

Purple Podiums

Hur funkar det?

Hoovra för att läsa mer

Indata

Koppla Astrada Schemaoptimering till din andra system och hämta nödvändig data regelbundet och automatiskt. Manuell inmatning kan också göras direkt i användargränssnittet.

Förutom optimerade scheman sammanställer Astrada Schemaoptimering din data och ger dig en överblick över behov, personal, regler, kompetenser, etc.

Optimeringsmodell

Välj vilka regler som ska vara aktiva och vilka resurser som ska räknas med. Modellen optimerar efter dina val, det kan till exempel vara att maximera produktion eller minimera antalet resurskombinationer.

Kör flera simuleringar och spara dem. Förutom resultatet sparas all input så man kan jämföra förutsättningarna för varje simulering.

Optimerat schema

Astrada Schemaoptimering genererar ett optimerat schema. Schemat går att enkelt justeras manuellt direkt i plattformen samtidigt som feedback ges direkt på eventuella justeringar.

Medarbetarna kan logga in i Astrada Schemaoptimering för att se sitt egna schema som en egen del. Eller så kan schemat exporteras.

Analysera

Astrada Schemaoptimering erbjuder övergripande och djupa analysmöjligheter. Se hur mjuka regler, önskemål, kompetenser och andra indata påverkar slutschemat.

 

Se om schemat går i linje med verksamhetens strategi och mål gällande exempelvis behov, arbetsbelastning och kompetensutveckling.

Vi visar gärna hur Astrada Schemaoptimering kan stötta din schemaläggningsprocess. Kontakta oss för en kostnadsfri demo utan några förpliktelser

bottom of page