top of page
testbackground_edited.png

Astrada KPP

Produktkalkyl & Lönsamhetsanalys

Kostnad per patient

Med Astrada KPP får du varje månad både mer aktuella och korrekta kostnadsdata, dessutom på ett sätt som ökar förståelsen och därmed delaktigheten hos alla i organisationen.

Några fördelar med Astrada KPP:

• Generera aktuella och korrekta kostnadsdata varje månad, per vårdkontakt och patient

• Använd resultatet för att skapa en mer lättrörlig organisation som bättre tar vara på era

tillgängliga resurser

• Få möjlighet att fördela ansvaret i organisationen, vilket både gynnar förståelsen och delaktigheten, som i sin tur är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra verksamheten

• Koppla ihop applikationen med Astrada KPS och se hur förändringar i till exempel användningen av resurser påverkar den totala kostnaden

Många av våra nöjda användare har också kopplat ihop KPP med Astrada KPS, för att kunna få ännu bättre överblick och bättre kunna påverka kostnadsbilden. Region Jönköping och Karolinska är några exempel.

Hör av dig till oss för en demo av hur Astrada KPP kan ge dig bättre överblick över kostnaderna och hur vi anpassar applikationen för just dina behov.

bottom of page