top of page
testbackground_edited.png

Astrada Koncernallokeringar

Produktkalkyl & Lönsamhetsanalys

Tydligare och snabbare fördelning av intäkter, kostnader och kapital

Med Astrada Koncernallokeringar kan du på ett smidigt sätt flytta ägande från centrala enheter som R&D, fabriker, inköp, IT, och fastigheter ut till rätt affärsområde, legal enhet eller ägare – redan i månadsbokslutet. Detta görs genom att sätta upp en logik som berättar hur ett resultat eller en balans ska fördelas, till exempel baserat på dess konto eller organisationsenhet. Lösningen skräddarsys alltid utefter strukturen i ditt nuvarande bokningssystem.

Några av fördelarna med Astrada Koncernallokeringar: 

• Spara tid. Skapa bokningar och få fram ett resultat på bara någon minut. Dagarna under ett månadsbokslut är ofta tidspressade. Med Astrada Koncernallokeringar kan du på ett snabbt och flexibelt sätt skapa debiteringar och krediteringar. Dessa kan sedan enkelt analyseras, kompletteras, ändras och justeras

• Full spårbarhet. Med det visuella och lättarbetade verktyget sparas alla detaljer kring en bokning, vilket gör posten lättare att validera och dokumentera

• Minskat personberoende och minskad risk för fel på grund av mänskliga faktorn 

Hör av dig till oss för en demo av hur Astrada Koncernallokeringar kan ge dig bättre allokering av intäkter, kostnader och kapital, och hur vi anpassar applikationen till ditt bokningssystem. 

bottom of page