top of page
Andrahandsaffär

Handel

Ibland är lönsamhet per produkt inte nog 

Hitta den perfekta produktmixen

En kärnfråga för företag inom retail är att hitta den perfekta produktmixen, den som tillfredsställer den perfekta kunduppsättningen. Beslut kring varumärken och produkter måste fattas, som kompliceras av starkt konkurrenstryck och strikta leverantörsdirektiv. Att säkra gynnsamma inköpspriser är nödvändigt för hög bruttomarginal, men räcker det för långsiktig lönsamhet?

möte

Dolda indirekta kostnader

Det finns en annan ofta förbisedd sida av retail i stor skala: ju mer komplext sortiment och ju mer heterogen kundbas, desto större blir de indirekta kostnaderna. Dessa kostnader, inklusive IT-system för lagerhantering, produktspårbarhet och online-transaktioner, är svåra att tillskriva enskilda kunder eller produkter. Detta leder till en komplicerad bruttomarginal och kostnader som är svåra att analysera och utvärdera. Detta medför i sin tur svårigheter att identifierade kombinationer av kunder och produkter som är lönsamma – och de som inte är det. 

Foggy Mountains_edited_edited.jpg

Betydelsen av Kund- och Produktanalys

Enbart fokus på direkt lönsamma produkter kan leda till ett fragmenterat erbjudande som tappar attraktivitet – vilket kan få era kunder att vända sig till en konkurrent med ett mer fullständigt sortiment. För att undvika detta krävs en sofistikerad lönsamhetsmodell som integrerar både produkt- och kundaspekter.

Supermarket Carts

Utforska våra anpassade lösningar

Astrada Produktkalkylering

Ta kontroll över dolda indirekta kostnader och deras struktur genom hela kalkylprocessen med Astrada Produktkalkylering.

Astrada Lönsamhetsanalys

Få djupare förståelse för faktorer som driver den totala lönsamheten i din verksamhet, över alla relevanta affärsdimensioner. Med Astrada Lönsamhetsanalys kan du kontinuerligt simulera och granska lönsamhetspåverkan av förändringar i er mix av produkter och kunder.

Astrada Koncernallokeringar

Med Astrada Koncernallokeringar kan du på ett smidigt sätt flytta ägande från centrala enheter som IT och fastigheter ut till rätt affärsområde, legal enhet eller ägare – redan i månadsbokslutet. Lösningen skräddarsys utefter strukturen i ditt nuvarande bokningssystem.

Vill du veta mer?

Har du fler funderingar eller är nyfiken på hur en implementering av våra produkter faktiskt ser ut inom Handel? Kontakta gärna oss för en demo

Reparationsverkstad för cyklar
Klädaffär i köpcentret
bottom of page