top of page

Finans

Vi hjälper er att få insikt i de faktiska kostnaderna för immateriella produkter och tjänster

Förstå och hantera kostnadsstrukturen för immateriella produkter och tjänster

Vid arbete med huvudsakligen immateriella "produkter" är traditionella produktionskostnader som tillverkning, råmaterial och lager ofta mindre relevanta. Fokus för att förstå och fördela kostnaderna bör i stället ligga på indirekta kostnader, som IT-system för hantering och leverans.

IT-system betraktas ofta som enkla engångsinvesteringar, men detta perspektiv är felaktigt. När verksamheten är beroende av kontinuerlig systemdrift måste alla kostnader som uppstår under processen beaktas: underhåll, support och ständiga förbättringsåtgärder. Dessa kostnader är ofta svåra att analysera, vilket gör det utmanande att fördela dem per kund eller tjänst.

Astrada ger organisationen insikter i vilka resurser som påverkar IT-kostnaderna, såsom system, projekt och licenser. Genom att identifiera organisationsspecifika behov och affärslogik blir det tydligt vilka kostnader som kan övervakas inom vilka områden och hur omfattande dessa kostnader faktiskt är.

Meeting
skyskrapor

Läs mer om våra produkter

Astrada Produktkalkylering

Astrada Produktkalkylering möjliggör kontinuerlig övervakning av IT-kostnader där de uppstår. Genom integration med befintliga affärssystem får alla användare tillgång till samma högkvalitativa analysdata, vilket eliminerar behovet av improviserade kalkylblad och lokala databaser. Detta förbättrar både datakvaliteten och minskar behovet av IT-underhåll på lokala applikationer.

Astrada Lönsamhetsanalys

Få djupare förståelse för faktorer som driver den totala lönsamheten i din verksamhet, över alla relevanta affärsdimensioner, med Astrada Lönsamhetsanalys.

Astrada Koncernallokeringar

Med Astrada Koncernallokeringar kan du på ett smidigt sätt flytta ägande från centrala enheter som IT och fastigheter ut till rätt affärsområde, legal enhet eller ägare – redan i månadsbokslutet. Lösningen skräddarsys utefter strukturen i ditt nuvarande bokningssystem.

Vill du veta mer?

Har du fler funderingar eller är nyfiken på hur en implementering av våra produkter faktiskt ser ut inom Finans? Kontakta gärna oss för en demo

Affärsmöte vid litet bord
Håller en mobiltelefon
bottom of page