top of page
testbackground_edited.png

Astrada Offertkalkylering

RFQ & Prissättning

Full kontroll på prissättning och offerter

Astrada Offertkalkylering kombinerar prissättningslogik och tydlig kontroll över kostnadssidan. Du får på så sätt både ökade möjligheter att bygga upp er specifika logik för prissättning och dess parametrar, och dessutom en helhetsbild över alla de kostnader som kommer att påverka lönsamheten i varje affär och offert. 

Med Astrada Offertkalkylering får också säljledningen en tydlig överblick över aktuella offerter – antal, värde, lönsamhet per produkt, kund, marknad, samt success rate (eller offer hit rate). En mycket tydlig och positiv bieffekt är att kvaliteten på offerterna också ökar, då verktyget gör det enklare att komma ihåg att inkludera kostnader för extratjänster eller tilläggsprodukter som specialfrakt, extra emballage etc. 

Några fördelar med Astrada Offertkalkylering: 

 

• Du har tillgång till uppdaterade och relevanta kostnader, med tydlig transparens från efterkalkyl till förkalkyl, och kan se precis var kostnaderna uppstår 

 

• Lösningen är konfigurerad efter ditt sätt att arbeta. Inga onödiga funktioner, och ingen fördefinierad modell som du behöver anpassa dig till 

 

• Med Astrada Offertkalkylering kan du jämföra varje offert med det faktiska utfallet och sedan jobba tillsammans med alla delar av verksamheten för att se och förbättra kostnader och nettomarginal 

 

• I stället för att behöva arbeta med en statisk modell som kanske inte uppdateras mer än en gång per år får du med Astrada Offertkalkylering tillgång till en ständigt uppdaterad kostnadsmodell som tar hänsyn till läget i produktionen 

 

Hör av dig till oss för en demo av hur Astrada Offertkalkylering kan ge ökad lönsamhet genom bättre underbyggda offerter, och även en värdefull återkoppling för optimering av produktionsprocessen. 

bottom of page