top of page

Logistik

Logistikoptimering för effektivitet och lönsamhet

Plock & pack, fyllnadsgrader, varierande orderstorlekar, sortimentskostnad - vi hjälper er beräkna effekterna genom hela försörjningskedjan 

Logistikaktiviteter är inriktade på att skapa värde för alla involverade enheter genom att säkerställa rätt mängd material, vid rätt tidpunkt, på rätt plats och till rätt pris. För att nå optimal kundservice till lägsta totala kostnad krävs en grundlig analys av företagets logistikaktiviteter och de kostnader de genererar. Enkla, traditionella kostnadssystem baserade på volym är begränsade i sin förmåga att fånga vilka aktiviteter som verkligen driver och påverkar flödet.

Lag möte

Synliggör rättvisande och transparent produktkostnadsinformation genom hela kedjan

Har du många kunder som beställer i små volymer? Hanterar du många unika produkter som packas i olika behållare? Är det antalet stopp, långa avstånd eller bränslepriser som påverkar transportkostnaderna? Genom Astrada får organisationen insikter i vilka aktiviteter som driver kostnader och ökad förståelse om varför. Detta hjälper i sin tur er att förstå hur ni effektivt kan anpassa organisationen för att öka konkurrenskraften genom hela leverantörskedjan.

Foggy Mountains_edited_edited.jpg
behållare

Utforska våra anpassade lösningar

Astrada Produktkalkylering

Astrada stödjer beslutsfattare med användbar information om resurser, inklusive förbrukning för produkter, konsumenter och distributionskanaler. Ta kontroll över kostnader och deras struktur genom hela logistikkedjan med Astrada Produktkalkylering.

Astrada Lönsamhetsanalys

Få djupare förståelse för faktorer som driver den totala lönsamheten i din verksamhet, som varierande orderstorlekar och sortimentskostnader, över alla relevanta affärsdimensioner, med Astrada Lönsamhetsanalys.

Astrada PCF

I dagens logistikbransch är hållbarhet en växande prioritet. Astrada tar hänsyn till detta genom att erbjuda lösningar för att beräkna koldioxidavtryck. Genom att analysera och minska koldioxidutsläpp längs hela logistikkedjan, kan företag fatta miljömedvetna beslut och främja användningen av gröna metoder.

Astrada Offertkalkylering

På den dynamiska logistikmarknaden är konkurrenskraftiga prissättningsstrategier och exakta offertberäkningar avgörande. Astrada Offertkalkylering sammanför prissättningslogik och kostnadskontroll för skräddarsydda affärsbeslut. Det ger välgrundade offerter och värdefulla insikter för logistikkedjan.

Vill du veta mer?

Låt data driva din logistik framåt och skapa hållbar tillväxt.

 

Har du fler funderingar eller är nyfiken på hur en implementering av våra produkter faktiskt ser ut inom Logistik? Kontakta gärna oss för en demo

Lastbil som kör vid sjön
Lagerarbetare med Walkie Talkie
bottom of page