top of page
testbackground_edited.png

Astrada Produktkalkylering

Produktkalkyl & Lönsamhetsanalys

Tillförlitlig och transparent produktkostnadsinformation i en lätthanterlig applikation

Kostnaden för att producera en produkt är oftast en betydande kostnad i ett företags resultaträkning. Den är viktig ur ett lönsamhetsperspektiv, den utgör basen i prissättningen, den är också väsentlig i utvärderingen av produktionseffektiviteten. Med Astrada Produktkalkylering får du kontroll över kostnaden och dess uppbyggnad, samt över hela den underliggande kalkylprocessen.

Astrada Produktkalkylering konfigureras efter ditt företags produktionsmiljö, maskinpark, processer och arbetssätt. Den kan användas för att följa upp verkliga kostnader, som underlag för budgetering, och för att simulera framtida produktkostnader med avseende på produktmix, volymer, nya produkter, kostnadsförändringar etc. 

Några av fördelarna med Astrada Produktkalkylering: 

• Noggrann och tydlig produktkostnadsinformation 

• Full spårbarhet i processen gör det enkelt att förklara och jämföra resultat 

• Tydligt arbetsflöde minskar personberoendet 

• Enkel uppdatering vid alla typer av förändringar som påverkar kalkylen 

• Överskådlig presentation av kostnadsförändringar och vad som påverkar olika delar av produktkostnaden 

Astrada har lång och gedigen erfarenhet av att ta fram lösningar åt stora och mellanstora företag inom t ex tillverkning (fordon, klimat, pumpar), processindustri (stål, skog, livsmedel och återvinning), hälso- och sjukvård, finansiella tjänster och detaljhandel. Kunskaper som kommer från en lång rad modellerings- och implementeringsprojekt. 

Hör av dig till oss för en demo av hur Astrada Produktkalkylering kan ge dig bättre uppdaterade produktionskostnader – allt med en tydligare överblick. 

bottom of page