top of page
testbackground_edited.png

Astrada KPS
Kapacitets- och produktionsstyrning

Planering & Schemaläggning

Astrada KPS kopplar ihop vårdbehovet med din schemaläggning och synliggör på så sätt luckor i bemanningen, lokalbehoven etc. Resultatet utgör sedan ett verklighetsförankrat underlag för ständiga förbättringar.

"Astrada KPS gav Region Jönköping bättre överblick. Det förde med sig att resurserna utnyttjades på ett mycket bättre sätt, och att de anställda fick en förbättrad arbetssituation med minskad stress."

Computer w BVH_2134116215.jpg

Arbeta genom Astrada KPS:

  • Skapa en långsiktigt hållbar planering genom ett schemaunderlag som baserar sig på ett uppskattat vårdbehov
     

  • Se vilka förändringar som kan ge störst effekt på vårdnyttan: t.ex. extra personal med angiven kompetens, resurser i form av rum, salar etc.
     

  • Utnyttja dina resurser bättre genom optimerade underlag för t.ex. fördelningen av operationssalar
     

  • Applikationen passar all verksamhet inom vården, från specialistkliniker till medicinsk service och primärvård

Effekter av Astrada KPS

Gemensam styrning & ökad transparens

Astrada KPS levererar datadrivna underlag på olika nivåer som grundar sig i samma data där alla kan ta del av varandras underlag på samma plattform.

Tydligare styrning

Arbetet med Astrada KPS har lett till att behovsanalysen genomsyrar styrningsarbetet inom verksamheten. Med samma resurser har man kunnat förbättra tillgängligheten.

Ökat resursutnyttjande

Det ökade resursutnyttjandet varierar från 10-30%. I vissa fall har denna ökning riktats mot att möta ett ökande behov eller avbetning av befintlig kö.

Ökad personalnöjdhet

Styrningen möjliggör att arbetsbelastningen jämnas ut och förtydligar vad som förväntas, behöver göras och var det behövs långsiktig såväl som kortsiktig förstärkning.

Medical technology concept..jpg

Hör av dig till oss för en demo av hur Astrada KPS kan stödja dig i ditt dagliga arbete, och hur vi anpassar applikationen för just dina behov.

bottom of page