top of page

Tillverkning

När svaret finns i de alltför många frågorna

Analysera saker rätt - men analysera rätt saker

Beslutsfattare inom sjukvården upplever idag stora

svårigheter att styra sjukvården i en 

sammanhängande planeringskedja, från strategiska prioriteringar på region- och sjukhusnivå till operativ uppgiftsplanering på mottagnings- och avdelningsnivå. Oklarheter i vad varje

patientkontakt kostar bidrar till detta, där vårdens resurser inte används optimalt ur ett kostnadsperspektiv.  

Computer w LAB_1050596276.jpg
Industrial Drill
laserskärning
Tillverkningsenhet

​Bristande helhetstänk i planering leder till situationer som att personalbehovet inte matchar det faktiskt vårdbehovet under olika tidsintervall, från ett tolvmånadersperspektiv, via kvartalsbehov ner till veckoplanering. 

Vi stöttar verksamheten att kunna lägga en strategisk helårsplan som sedan kan utvecklas i en taktiskt kvartalsplan och en operativ tvåveckorsplan. Här ges ett verktyg för att det uppskattade vårdbehovet planeras in och utförs i rätt tid. Planen kopplas till schemaplanering, där en AI-lösning ger det optimala schemat för läkare, från mottagningsbesök till operationer, ronder och jourer. 

Läs mer om våra produkter

Koppla ihop vårdbehovet med din resursplanering för en tydligare styrning

Se belastningen för olika mottagningar och sjuksköterskor inom Barnhälsovård

Se belastningen för olika mottagningar och barnmorskor inom Mödrahälsovård

bottom of page