Säkrare & effektivare processer

Astrada levererar lösningar för beslutsstöd, kalkylering, kapacitets- och verksamhetsplanering med syfte att optimera resursanvändning och minska ledtider. Våra lösningar inom Hälso- och sjukvårdssektorn kortar vårdköer och bidrar till ökad vårdkvalitet och bättre ekonomi, med AI-stöd.

Boka demo Läs mer

Varför Astrada?

 • Mer än 15 års erfarenhet av utformande och framgångsrik igångsättning av lösningar för uppföljning och beräkning av kostnader och resursanvändning – per tjänst, produkt, kund, patient eller andra viktiga verksamhetsparametrar. 
 • Ett utbud av applikationer inklusive lösningar för produktionsplanering, kapacitetsplanering, produktkalkylering och offertkalkylering.
 • Erfaret team med omfattande insikt i era branschutmaningar – och kunskapen att lösa dem.
 • Astrada5 – ett webbaserat kalkylverktyg i världsklass, utvecklat och kontinuerligt förfinat av Astrada.

Vad är Astrada5

Astrada5 är en web-baserad standard-mjukvara för bl.a. kostnads- och lönsamhetskalkylering, kapacitets- och produktionsplanering, utvecklad av Astrada AB. Astrada5 är en plattform som kan konfigureras för flera olika tillämningar och användas inom en rad olika områden t.ex.

 • Kapacitets- och produktionsplanering (KPS inom vårdsektorn) 
 • KPS – Kostnads per patient 
 • Kostnads- och lönsamhetsanalys 
 • Produktkalkylering 
 • Offertkalkylverktyg 
 • Förkalkyl-, estimat-, prognoskalkyler och simulering 
 • Budgetering och rapportering 
 • Koncernallokering 
 • IT-kostnadsallokeringshared service 
Boka demo Läs mer

Lösningar som verkligen fungerar

Varje köpare av en programvarubaserad lösning bör stanna upp och ställa sig tre grundläggande frågor: Hur ska jag veta vad jag kan förvänta mig? Hur vet jag att det kommer fungera? Hur får jag det att fungera? 

Vi på Astrada drivs av den starka viljan att leverera lösningar som verkligen fungerar. Inte som en teoretisk produkt i testmiljö – utan mitt i verkligheten, i er organisation. Som en naturlig del av er yrkesvardag. 

För att uppnå detta, erbjuder Astrada professionellt stöd i hela processen att förstå och definiera behov, anpassa, implementera samt integrera den lösning som passar er organisation och era processer bäst. Vi hjälper er att sätta upp realistiska mål och förväntningar, genomföra pilotstudier, proof-of-concept-implementeringar, så väl som fullskaliga utrullnings-projekt.

SVP Business Control – stor aktör inom fordonsindustrin

”Vi måste kunna veta vilka marknader och produkter som är lönsamma – och vilka som inte är det. Astrada ger oss den informationen i flera dimensioner.”

Affärsområdeschef – processindustri stål

”Vi kan nu undvika olönsam verksamhet mycket enklare. Men, det viktigaste av allt är att vi uppnått mycket bättre intern kommunikation mellan sälj, marknad, controller och ledning. Den största fördelen är att vi nu diskuterar vårt sätt att göra affärer baserat på data.”

SVP – Processindustri

”Lösningen är verkligen effektiv. Jag är också imponerad av Astradas vilja och förmåga att lösa vårt problem, vilket ärligt talat – inte låg helt klart framför oss i början. Astrada gjorde en enastående insats här.”

Vesna Gulevska, Controller, Region Jönköping

”En stor fördel med Astrada är möjligheten att hantera stora mängder data på ett helt annat sätt än vi kunde tidigare. Kalkylerna hålls levande och är mer begripliga.”