top of page

Astrada KPS

Kapacitets- och produktionsstyrning

Kopplar ihop vårdbehovet med din resursplanering och skapar hållbarhet kring ledning och styrning av kärnverksamheten

Läs mer om våra produkter

Computer w LAB_1050596276.jpg

Astrada Kalkyl

En heltäckande lösning som gör KPP-data tillgängliga för styrning av din verksamhet

Läs mer om våra produkter

sjukhus personal planerar_457866949.jpg

Astrada KPS

okok.png
Webbaserad
Tillgängligt, kompatibelt och integrerat med dina källsystem
okok.png
Modulärt
Skräddarsydd efter dina specifika behov
okok.png
Intuitiv
Enkel att underhålla och använda

Idag finns inte två regioner med identiska implementationer av Astrada KPS.

 

Astrada KPS syftar till att ge verklighetsförankrade underlag för att stödja en verksamhet med att planera sin produktion, bemanning, utrustning med utgångspunkt i behovet.

 

Detta görs på en strategisk, taktisk och operativ nivå för att ge ett omfattande analysunderlag. Utöver själva verktyget etableras stödjande roller inom organisationen och implementeringskonsulter från Astrada är med i hela processen och bygger upp verktyget

Exempel - Styrning på taktisk nivå

Linjerna visar produktionsplanen mörkblå och schema grå

Styr din schemaläggning mot behovet och visualisera hur samspelet mellan behov och kapacitet ser ut

Staplarna visar bokningsläget turkos, undersökning vars prioritetsdeadline nås lila, samt köbildning från föregående veckor brun

Håll koll på bokningsläget mot schema och se över vilka undersökningar som riskerar att hamna i kön

Gemensam styrning & ökad transparens

Astrada KPS förser med datadrivna underlag på olika nivåer som grundar sig i samma data där alla kan ta del av varandras underlag på samma plattform.

Tydligare styrning

Arbetet med Astrada KPS har lett till att behovsanalysen genomsyrar styrningsarbetet inom verksamheten. Med samma resurser har man kunnat förbättra tillgängligheten.

Ökat resursutnyttjande

Det ökade resursutnyttjandet varierar från 10-30%. I vissa fall har denna ökning riktats mot att möta ett ökande behov eller avbetning av befintlig kö.

Ökad personalnöjdhet

Styrningen möjliggör att arbetsbelastningen jämnas ut och förtydligar vad som förväntas, behöver göras och var det behövs långsiktig såväl som kortsiktig förstärkning.

Computer w BVH_2134116215.jpg

Astrada KPP

"Astrada gör en kalkyl som ligger nära verksamheten, och de är snabba på att förstå och komma med lösningar."

Mariette Andersson, Controller

Med ansvar för införande och samordning KPP

Region Jönköping län

Med Astrada KPP får du varje månad både mer aktuella och korrekta kostnadsdata, dessutom på ett sätt som ökar förståelsen och därmed delaktigheten hos alla i organisationen.

Några fördelar med Astrada KPP:

• Generera aktuella och korrekta kostnadsdata varje månad, per vårdkontakt och patient

• Använd resultatet för att skapa en mer lättrörlig organisation som bättre tar vara på era

tillgängliga resurser

• Få möjlighet att fördela ansvaret i organisationen, vilket både gynnar förståelsen och delaktigheten, som i sin tur är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra verksamheten

• Koppla ihop applikationen med Astrada KPS och se hur förändringar i till exempel användningen av resurser påverkar den totala kostnaden

Astrada KPP som verktyg

okok.png
Webbaserad
Tillgängligt, kompatibelt och integrerat med dina källsystem
okok.png
Modulärt
Skräddarsydd efter dina specifika behov
okok.png
Intuitiv
Enkel att underhålla och använda
KPS Radologi
Radiologi_1243953511.jpg

Astrada KPS Radiologi

Du som är ansvarig för styrning av vården får en aktuell överblick och underlag för att fatta beslut som:

 • säkerställer att uppdrag och långsiktiga planer förverkligas i tidböcker, salsfördelningar och scheman

 • ger bättre användning av tillgängliga resurser

 • motverkar hög arbetsbelastning

 • sänker stressnivåerna för röntgensjuksköterskorna och undersköterskorna 

 • ökar tillgängligheten för patienterna 

Du som är inköpare eller IT-ansvarig får:

 • Stabilitet. Verktyget är gjort utifrån erfarenheter från flera vårdgivare och finns i drift för fler än femtio mottagningar

 • Säkerhet. Allt är installerat hos er och inga data lagras utanför er verksamhet

 • Enkelhet. Det går snabbt att komma igång, och presentationen av beslutsunderlagen är enkel att förstå

KPP Radiolog
Radiologi_1243953511.jpg

Astrada Kalkyl Radiologi

Du som är ansvarig för styrning och uppföljning inom radiologi får ett verktyg som:

 • ger dig möjlighet att löpande följa kostnadsutvecklingen på undersökningsnivå

 • underlättar ditt interna och externa prissättningsarbete

 • visualiserar skillnader i effektivitet mellan olika produktionsenheter

 • enkelt integreras med verksamhetens system

Du som är inköpare eller IT-ansvarig får:

 • Stabilitet. Verktyget är gjort utifrån erfarenheter från flera vårdgivare och finns i drift för fler än femtio mottagningar

 • Säkerhet. Allt är installerat hos er och inga data lagras utanför er verksamhet

 • Enkelhet. Det går snabbt att komma igång, och presentationen av beslutsunderlagen är enkel att förstå

KPS Lab
Lab_234586750.jpg

Astrada KPS Lab

Du som är ansvarig för styrning av vården får en aktuell överblick och underlag för att fatta beslut som:

 • säkerställer att uppdrag och långsiktiga planer förverkligas i schemaplaceringar, utrustning och maskiner

 • ger bättre användning av tillgängliga resurser

 • motverkar hög arbetsbelastning

Du som är inköpare eller IT-ansvarig får:

 • Stabilitet. Verktyget är gjort utifrån erfarenheter från flera vårdgivare och finns i drift för fler än femtio mottagningar

 • Säkerhet. Allt är installerat hos er och inga data lagras utanför er verksamhet

 • Enkelhet. Det går snabbt att komma igång, och presentationen av beslutsunderlagen är enkel att förstå

KPP Lab
Lab_234586750.jpg

Astrada Kalkyl Lab

Du som är ansvarig för styrning och uppföljning inom laboratoriemedicin får ett verktyg som:

 • ger dig möjlighet att löpande följa kostnadsutvecklingen på analysnivå

 • underlättar ditt interna och externa prissättningsarbete

 • visualiserar skillnader i effektivitet mellan olika produktionsenheter

 • enkelt integreras med verksamhetens system

Du som är inköpare eller IT-ansvarig får:

 • Stabilitet. Verktyget är gjort utifrån erfarenheter från flera vårdgivare och finns i drift för fler än femtio mottagningar

 • Säkerhet. Allt är installerat hos er och inga data lagras utanför er verksamhet

 • Enkelhet. Det går snabbt att komma igång, och presentationen av beslutsunderlagen är enkel att förstå

Raising a Newborn_edited_edited.jpg

Astrada BHV

Med Astrada BHV får du snabbt överblick över belastning för olika mottagningar och individuella sjuksköterskor. Du ser hur justeringar förändrar tillgången på bokningsbara tider, kan optimera dina resurser, och på så sätt få både fler obokade tider och en bättre arbetssituation för de anställda.

Du som är sjuksköterska får en aktuell överblick och underlag för att fatta beslut som:

 • ger bättre användning av tillgängliga resurser

 • motverkar hög arbetsbelastning

 • sänker stressnivåerna för personalen

 • jämnar ut belastningen mellan mottagningarna 

 • ger bättre service till barnen och deras föräldrar

Du som är inköpare eller IT-ansvarig får:

 • Stabilitet. Verktyget är gjort utifrån erfarenheter från flera vårdgivare och finns i drift för fler än femtio mottagningar

 • Säkerhet. Allt är installerat hos er och inga data lagras utanför er verksamhet

 • Enkelhet. Det går snabbt att komma igång, och presentationen av beslutsunderlagen är enkel att förstå

Gravidmage_564482959.jpg

Astrada MHV

Med Astrada MHV får du snabbt överblick över belastning för olika mottagningar och individuella barnmorskor. Du ser hur justeringar förändrar tillgången på bokningsbara tider, kan optimera dina resurser, och på så sätt få både fler obokade tider och en bättre arbetssituation för de anställda.

Du som är verksamhetschef får en aktuell överblick och underlag för att fatta beslut som:

 • ger bättre användning av tillgängliga resurser

 • motverkar hög arbetsbelastning

 • sänker stressnivåerna för barnmorskorna

 • jämnar ut belastningen mellan mottagningarna

 • ger bättre service till de gravida 

Du som är inköpare eller IT-ansvarig får:

 • Stabilitet. Verktyget är gjort utifrån erfarenheter från flera vårdgivare och finns i drift för fler än femtio mottagningar

 • Säkerhet. Allt är installerat hos er och inga data lagras utanför er verksamhet

 • Enkelhet. Det går snabbt att komma igång, och presentationen av beslutsunderlagen är enkel att förstå

Women's rowing team on blue water, top view.jpg

Fråga gärna oss på plats om du har några funderingar!

Har du fler frågor? Hur ser en implementation ut mer specifikt? Hur lång tid tar det? 

Boka gärna en kostnadsfri demo om du vill se hur Astrada fungerar och hur en implementation kan se ut hos just din verksamhet

Vill du veta hur Astrada kan fungera med dina existerande system? Hur ser supporten ut? 

Lämna gärna ett meddelande direkt eller scanna QR-koden för att göra det via mobillen

qr-code.png

Tack för ditt meddelande!

bottom of page